Web repozitorijumu pristupa se klikom na LiReX logo

Kreirano od strane NeReLa


Univerzitet
u
Kragujevcu

Univerzitet
u
Beogradu

Univerzitet
of
Nišu

Univerzitet
u
Novom Sadu

LiReX

LiReX (Biblioteka udaljenih eksperimenata) je Web repozitorijum udaljenih eksperimenata koji su razvijeni u okviru Tempus projekta NeReLa. Biblioteka udaljenih eksperimenata sadrži udaljene eksperimente i vežbe koje su razvijene i postavljene u laboratorijama četiri partnerska univerziteta u Srbiji: Univerzitet u Kragujevcu, Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Nišu i Univerzitet u Novom Sadu